WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 dgwopr@gmail.com   

logo logo

 

kronika_tytul.jpg

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

w Dąbrowie Górniczej

 

„Kronika została założona  z myślą o Tych, którzy swoje wolne chwile  poświęcili  w strzeżeniu   spokojnego wypoczynku  ludzi. Ich  zdecydowane postępowanie  zapobiegło  wielu tragediom , których tłem jest i była woda – Odwieczny Wróg Człowieka. Za to im chwała”  28.04.1975 r.

Kartki z historii

 Na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego  GKKFiT z dnia  11 kwietnia 1962 roku  ( „o powstaniu WOPR…”), na terenie miasta Dąbrowy Górniczej  powstał  oddział  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego .

Tradycje „wodne”  na terenie miasta  znane były od lat (akwen Pogoria, basen „Zielona” i wiele innych). Stąd nowo powstała grupa ludzi  „silnych i odważnych”  znalazła szerokie pole działania. „Stawce” ratowników tego okresu przewodził  kol. Piotrowski  Ryszard, Pawlik Henryk, Niemczura Mieczysław (z ramienia KM MO), Piskuła Ryszard, Wojdyła Sylwester, Wątrobiński Jan, Kaniewski Włodzimierz.

Organizacja zrzeszała  około 30 –tu  ratowników i WOPR-owców.  Społeczeństwo miasta akceptując nową organizację  spontanicznie zadeklarowało  swoją pomoc, której rozmiar i wagę  odczuli  (w sensie  pozytywnym) ratownicy pełniący dyżur nad wodą.  Nie sposób tu także pominąć pomocy zakładów pracy, które poprzez  udostępnienie zaplecza  technicznego  swoich ośrodków  wypoczynkowych  na jeziorze Pogoria, pomagały konserwować i przechowywać sprzęt  wodny oddany  do dyspozycji  WOPR-u.

Do zakładów tych należą:

Kopalnia W.K. „Generał Zawadzki”, Kopalnia W.K „ Mortimer – Porąbka”, Przedsiębiorstwo „ Zieleń Miejska”.

Ratownicy oprócz dyżurów prowadzili szeroką akcję  propagatorską, która  przejawiała się w prowadzeniu instruktarzu zachowania się nad wodą, zdobywania kart pływackich  oraz „żółtych  czepków” przez ogół społeczeństwa.  Z roku na rok organizacja krzepła , stawała się bardziej doświadczona , silna.

W 1969 roku  Prezydium  M.R.N- Miejski Komitet Kultury  Fizycznej  I Turystki  Miasta Dąbrowa Górnicza  zwrócił się z prośbą  do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń o przyznanie funduszu prewencyjnego na zakup łodzi  i sprzętu ratowniczego, w kwocie 55 000 zł.

Fundusz został  przyznany,  zakupiono:

Łódź motorową typu  „ Karola” 35 100 zł, dwa silniki typu DE6 – 15 000zł,  aparat tlenowy  Elf-4500 zł.

Powyższy zakup pozwolił  na zwiększenie  efektywności  pracy ratowników.

W okresie  1962-1973/74  w szeregach naszej organizacji  znalazło się wielu kolegów ,  których wkład w rozwój ratownictwa  wodnego na terenie   naszego miasta, jest bardzo duży należą do nich:

Kol. mgr  Wojdyka Sylwester, kol.  Piskuła  Ryszard, kol. Ziółek Bogusław, kol. Windys Janusz, kol. Cepuchowicz Zbigniew, kol. Zawartka Edward , kol.  Piotrowski Ryszard, kol. Mierzwa Andrzej, kol. sierż.  Niemczuka Mieczysław, mgr inż.  Musialak Janusz.

Działalność  naszego oddziału  jest i była doceniana przez Władze Miasta  oraz Zarząd Wojewódzki  WOPR w  Katowicach, zostaliśmy  zaliczeni  do przodujących  na terenie województwa .

Rok 1975 rozpoczęliśmy od  określenia bilansu naszych osiągnięć. Jak co roku zebrał się Zarząd  - omówił rozliczenie planu działania  za rok 1974. Postanowiono zwołać Walne Zebranie  Członków Naszego Oddziału. Odbyło się ono  w dniu  26.02.1975 roku . Zebranie otworzył  kol. Pierwszy Wiceprezes Ryszard Piskuła. Przedstawił on zebranym, do rozpatrzenia wniosek  o powołaniu  nowego  Zarządu. Zdecydowano przyjąć wniosek – odbyte  jawne głosowanie  wyłoniło „nowy” Zarząd, który został powołany na okres 4 lat.

Prezes „nowego” – podziękował byłym członkom „starego” za ich wkład w kierowaniu oddziałem.

Skład „nowego” Zarządu  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Oddział  Dąbrowa Górnicza:

Prezes  Ryszard Piskuła

I-wszy v-ce prezes mgr  inż. Janusz Musialak

II-gi v-ce  prezes  Bogusław Żiołek

Sekretarz  Janusz Windys

Skarbnik Zbigniew Cepuchowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Edward Zawartka

Przewodniczący komisji propagandowej  Lesław Klimczyk

Członek Ewa Dętka

Członek mgr  Sylwester  Wojdyła

Nowy Zarząd opracował plan pracy  na rok  1975.

 Drugie Zebranie Ogólne Członków odbyło się 04.04.1975 roku. Zebrani zostali poinformowani  na temat  „ Rok 1975 – rokiem  bezpiecznej wody”.  Omówiono plan pracy  i aktualne  sprawy oddziału.

W dniu 08.04 1975 r.  Oddział Nasz został zarejestrowany w Wydziale  Spraw Wewnętrznych  Urzędu Miejskiego Dąbrowy Górniczej  pod numerem  24.

 W 1975 r. Oddział  Nasz nie występuje jako samodzielna jednostka  finansowa.  Działalność naszą w tym względzie prowadzi  Wydział Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Miejskiego – reprezentowany przez  inspektora  mgr  Wojciecha Ringa.

       Indywidualne  Zawody  Ratowników miasta  Dąbrowa Górnicza: z okazji „ Dnia Zwycięstwa”.

 Zawody  zorganizowane zostały z myślą  „ weryfikacja” umiejętności  ratowników. Termin:  9 Maj 1975 r. Konkurencje:

 • slalom podwodny  25 m , skok ratowniczy
 • rzut kołem
 • 200 – m  pływanie stylem dowolnym
 • holowanie 50 m.

 Ilość startujących: 25 ratowników , 8- WOPR-owców.

Zawody odbyły się na basenie filii Politechniki Śląskiej  w Dąbrowie Górniczej.  Z okazji  zorganizowanych zawodów  członkowie  Naszego Oddziału  złożyli  Uroczyste  Przyrzeczenie  Ratownika WOPR.

Dni  Zagłębia Dąbrowskiego  i Miasta  Dąbrowa Górnicza. 30-31-01.06.1975.

Corocznie na terenie naszego miasta : w ramach obchodów Dni Zagłębia Dąbrowskiego; organizowane są  „ Pokazy ratowników WOPR”.  Tegoroczne stanowią   „występ najlepszych z Nas”. Pokazy stanowią  swoją widowiskowością  kapitalną wręcz, imprezę  propagandowa.

Maraton Pływacki  Pogoria  75. 22 lipiec 1975 r.

Jak corocznie tak i w tym roku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Oddział Terenowy miasta Dąbrowa Górnicza organizował z okazji  22 lipca na akwenie jeziora Pogoria  III- ci Maraton Pływacki – Pogoria 75 . Dystans 1500 m.

Novum tegorocznego maratonu to organizacja dwóch, niezależnych  zawodów:
- maraton dla niezrzeszonych

- maraton dla ratowników z naszego oddziału plus pokazy w konkurencjach: akcja  ratunkowa z łodzi wiosłowej, holowanie,  rzut  kołem , sztuczne oddychanie  z użyciem aparatu  c-12

Ilość uczestników – niezrzeszonych 16, ratowników 7.

Wiadomości Zagłębia

W dniu  2 .08 1975 r. odwiedził naszych ratowników  redaktor Wiadomości Zagłębia- Henryk Piotrowski. Celem wywiadu  był temat: Pogoria akwen bezpieczny czy nie?!  W dniu 07.08.1975 roku  ukazał się artykuł , którego treść stanowi  sedno sprawy.

Z uwagi na obszerność tematu oraz w celu propagacji  akcji – Bezpieczny  Wypoczynek  Nad Wodą  w/w artykułem  rozpoczęliśmy współpracę z gazetą.

 Zakończenie sezonu  1975

Sezon 1975 należy  zaliczyć  do sprzyjających wypoczynkowi nad wodą.  Wiąże się to oczywiście ze wzmożoną  pracą naszych ratowników .

Jak zwykle na zakończenie  „sesji” roboczej  1975  przystępujemy  do wzajemnego  rozliczania   się  z wykonywanej pracy.

Na tych informacjach kończy się kronika.

Historia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej została odtworzona  na podstawie  „Kroniki  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza”  założonej  dnia 28. 04.1975 r.,  wywiadów, rozmów,  notatek  oraz zapisków wszystkich osób, którzy  tworzyli tę organizację.

Informację zebrałem osobiście  z różnych dostępnych źródeł, a w większości z rozmów  z działaczami oraz osobami działającymi w sąsiednich  oddziałach.

 Andrzej Latosik

 


REAKTYWACJA WOPR W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - działalność w latach 2003 - 2009                                                                                            

01 marca 2003 roku w wyniku prężnie działającej grupy inicjatywnej, w skład której wchodzili między innymi: LATOSIK Andrzej, LATOSIK Ewelina, KALETA Edward, KRASOŃ Tomasz, GŁADYSZ Ireneusz, ULMAN Marta, SZRENIAWA Anna, STACHOWIAK Stanisław, JELIŃSKI Patryk doprowadzono do spotkania założycielskiego z przedstawicielami władz miejskich i Zarządu Wojewódzkiego WOPR, na którym reaktywowano Oddział Miejski WOPR w Dąbrowie Górniczej.

Na I Zjedzie wyborczym do władz na kadencję 2003 – 2006 wybrano:

 • LATOSIK Andrzej – Prezes

 • KALETA Edward – Członek Zarządu

 • KRASOŃ Tomasz – Członek Zarządu

 • GŁADYSZ Ireneusz – Członek Zarządu

 • OLKUSZEWSKI Krzysztof – Członek Zarządu

 • SKÓRA Krzysztof – Członek Zarządu

 • LATOSIK Ewelina – Członek Zarządu.

Zadaniem WOPR w tym okresie było przede wszystkim wypracowanie środków na zakup niezbędnego sprzętu oraz zmianę oblicza organizacji jako potrzebnej i niezbędnej do ratowania ludzkiego życia.

Pozytywna postawa Zarządu jak i dobór odpowiedniej kadry do pracy na basenach i zbiornikach Pogoria w krótkim czasie przyniósł wymierne efekty. Z wypracowanych środków, składek i dotacji, które OM WOPR w Dąbrowie Górniczej otrzymywał każdego roku, został zakupiony niezbędny sprzęt do ratowania życia ludzkiego.

W wyniku ciężkiej pracy poprzez realizację kursów, pokazów i akcji WOPR w 2003 mógł otrzymać pierwszą dotację z Wydziału Sportu, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: Organizacja patroli ratowników WOPR na akwenach wodnych Pogoria I i III w Dabrowie Górniczej. Ze środków dotacji zakupiono pierwszą łódź motorowodną "Kameo" wraz z silnikiem doczepnym Evinrude 50KM, zestaw Ambu - resustitator ręczny oraz torbę ratowniczą z wyposażeniem.

Pozyskiewniem środków z dotacji budżetu miasta zajęła się Pani Ewelina Latosik, która każdego roku pisze oferty o dotacje. W wyniku jej pracy każdgo roku pozyskujemy środki na zakup sprzętu:

2004 rok dotacja z Wydziału Sportu, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: Organizacja w sezonie letnim prewencyjnych patroli wodnych na zbiornikach „Pogoria I” i „Pogoria III” zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Ze środków dotacji oraz własnych zakupiliśmy łódź motorową Johnsonz silnikiem doczepnym Johnson 60KM i wóązkiem podłodziowym, radiotelefony, sprzęt ABC, radio CB ręczne.

2004 rok dotacja z Wydziału Sportu, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: Organizacja szkoleń młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza na kolejne stopnie ratownictwa wodnego, podnoszących kwalifikacje ratowników z Oddziału Miejskiego WOPR w Dąbrowie Górniczej oraz poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy korzystających z miejskich kąpielisk i basenów. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiliśmy: zestaw szkoleniowy Ambu Man C fantom do resustytacji, zestaw do telenoterapii, łodzie wiosłowe, apteczki pierwszej pomocy.

2005 rok dotacja z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: Organizacja dla mieszkańców gminy kąpielisk sezonowych na akwenach wodnych Pogoria I i III, patrolowanie zbiorników wodnych w sezonie letnim oraz zabezpieczenie wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na akwenach wodnych w Dąbrowie Górniczej. Doposażyliśmy oddział w: odzie wiosłowe, silnik zaburtowy do łodzi, manekiny szkoleniowe, sprzęt ratowniczy i medyczny, sprzęt do nurkowania, paliwo do łodzi motorowdnych.

 W 2006 roku odbył się Zjazd sprawozdawczo – wyborczy, na którym został wybrany Zarząd na kadencje 2006 – 2011 , w składzie:

 • LATOSIK Andrzej – Prezes

 • KALETA Edward – Vice Prezes

 • KONARSKI Rafał – Vice Prezes

 • KRASOŃ Tomasz – Członek Zarządu

 • LATOSIK Ewelina – Członek Zarządu

 • STACHOWIAK Stanisław – Członek Zarządu

 • GANCARCZYK Arnold – Członek Zarządu

 • WYROZUMSKI Piotr – Członek Zarządu

 • NYZNAR Rafał – Członek Zarządu

 • PISKORZ Szczepan – Członek Zarządu.

Pozyskiewniem dotacji w dalszym ciągu zajmowała sie Pani Ewelina Latosik:

2006 rok dotacja z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: Organizacja i doposażenie dla mieszkańców gminy kąpielisk sezonowych na akwenach wodnych Pogoria I i III, patrolowanie zbiorników wodnych w sezonie letnim oraz zabezpieczania wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na akwenach wodnych w Dąbrowie Górniczej. Zakupiliśmy między innymi specjalistyczną łódź hybrydową RIB z przyczepą podłodziową.

2007 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja i doposażenie dla mieszkańców kąpielisk sezonowych na akwenach wodnych Pogoria I i III, patrolowanie zbiorników wodnych w sezonie letnim oraz zabezpieczenie wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na akwenach wodnych w Dąbrowie Górniczej, w tym również przeprowadzenie akcji – Bezpieczne Lodowiska”. Zakupiliśmy między innymi: fantomy do szkoleń, projektor multimedialny i ekran, silnik doczepny do łodzi, sprzet treningowy do nauki pływania.

2008 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja i prowadzenie zajęć  dla dzieci i młodzieży  z zakresu szkoleń  na stopnie: młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR, sternik motorowodny, płetwonurek  oraz przygotowanie kadry ratowniczej  do zimowych i letnich Mistrzostw Śląska  Ratowników WOPR reprezentujących miasto Dąbrowa Górnicza”

Dzięki organizacji kursów na stopnie ratownicze i motorowodne z każdym rokiem przybywało członków Oddziału Miejskiego WOPR w Dąbrowie Górniczej.

16 stycznia 2009 roku w wyniku starań poczynionych przez członków Zarządu Oddział Miejski WOPR w Dąbrowie Górniczej uzyskał osobowość prawną i stał się Stowarzyszeniem : Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej, działającym jako samodzielna, samofinansująca się jednostka WOPR.

Działania Zarządu, głównie w kwestii pozyskiwania środków finansowych z dotacji Urzędu Miejskiego, składek członkowskich, organizacji szkoleń, pozwoliły wyposażyć WOPR w Dąbrowie Górniczej w profesjonalny sprzęt szkoleniowy i ratujący życie ludzkie.

Nadal pozyskujemy dotacje:

2009 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja i prowadzenie zajęć  dla dzieci i młodzieży z zakresu szkoleń  na stopnie: młodszy ratownik WOPR, ratownik WOPR, sternik motorowodny, płetwonurek  oraz przygotowanie kadry ratowniczej  do zimowych i letnich Mistrzostw Śląska  Ratowników WOPR reprezentujących miasto Dąbrowa Górnicza”

2009 rok dotacja z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja akcji „Bezpieczne wakacje z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej”

2010 rok dotacja z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Bezpieczny wypoczynek z dąbrowskim WOPR na akwenach wodnych „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej”

2010 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, sportów motorowodnych oraz zajęć nauki pływania, nurkowania i windsurfingu dla dzieci i młodzieży”

2011 rok dotacja z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania:Bezpieczne Lato 2011 Z Dąbrowskim WOPR w ramach Akcji „Bezpieczna Pogoria”

2011 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, sportów motorowodnych oraz zajęć nauki pływania, nurkowania i windsurfingu dla dzieci i młodzieży”

2012 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Z Dąbrowskim WOPR przez cały rok” – organizacja kursów ratowniczych, motorowodnych i nurkowych oraz nieodpłatnych zajęć nauki pływania, windsurfingu i nurkowania w ramach „Letniej Akademii Aktywności Wodnej 2012”.

2012 rok dotacja z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza”  – dodatkowe dyżury ratownicze podczas weekendów sezonu letniego 2012"

2013 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: "Z Dąbrowskim WOPR przez cały rok” – organizacja kursów ratowniczych, motorowodnych i nurkowych oraz nieodpłatnych zajęć nauki pływania, windsurfingu i nurkowania w ramach „Letniej Akademii Aktywności Wodnej 2013”.

2013 rok dotacja z Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Organizacja Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostw Ratowników Wopr Na Wodach Otwartych „Pogoria Rescue” oraz VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie”

2013 rok dotacja z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania: „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza”   – dodatkowe dyżury ratowników WOPR podczas weekendów sezonu letniego 2013.

W chwili obecnej jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się i najlepiej wyposażonych jednostek WOPR w Polsce oraz jednym z dwóch ośrodków szkolenia starszych ratowników i instruktorów ratownictwa WOPR...

 

...i rozwijamy się dalej!!!

W RAZIE WYPADKU dzwoń!

TELEFON ALARMOWY NAD WODĄ

601 100 100


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

ING BANK ŚLĄSKI: 19 1050 1360 1000 0090 8038 8664


 

Wspieraj Nas zakupy przez Internet - do NIC NIE KOSZTUJE!!!

FaniMani.jpg

Pobierz ulotkę:

1. Ulotkę skierowaną (PDF)
2. U skierowaną do 100 000 000 000 mm)


Partnerzy (partnerzy)

 

Logo Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.jpg


Logo Sportowa Dąbrowa.jpg


Logo UM w Dąbrowie Górniczej.jpg


 

dl_sosnowiec.jpgCRIB.logo.jpg


Logo Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.jpg