WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

tel. biuro 517 080 999      dgwopr@gmail.com

logo logo

  ATRAKCYJNE CENY KURSÓW RATOWNICZYCH I MOTOROWODNYCH !!!

 ratownik wodny 1(1).jpg

RODZAJ KURSU  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE TERMIN KURSU MIEJSCE ZAJĘĆ

CENA KURSU

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

(I etap szkolenia WOPR)

MR.jpg

 

12 LUTY 2020

GODZ.17:30

pływalnia kryta ZS nr 4

Dabrowa Górnicza - Łęknice 35


INFORMACJE:

602 627 090

 

 

 OD 12.02.2020 

pływalnia kryta ZS nr 4

Dabrowa Górnicza - Łęknice 35

 poniedziałki, środy

godz. 18:00 - 19:30

 

450zł

+

85zł legitymacja nowy członek WOPR

PATRZ: regulamin wpłat

poniżej!!!

 

Ratownik

WOPR

(II etap szkolenia WOPR)

ratownik_1.jpg

 

12 LUTY 2020

GODZ.17:30


pływalnia kryta ZS nr 4

Dabrowa Górnicza - Łęknice 35


INFORMACJE:

602 627 090

 


 OD 12.02.2020


 

pływalnia kryta ZS nr 4

Dabrowa Górnicza - Łęknice 35

 poniedziałki, środy

godz. 18:00 - 19:30
 


 

 

 650zł


 

 

Sternik motorowodny

łódka.jpg

 

 

ZAPRASZAMY NA KURSY OD MARCA 2020


Ośrodek Sportów Wodnych "Pogoria III"

w Dąbrowie Górniczej


 

 


zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z intruktorem

 

 

 akwen Pogoria III w Dąbrowie Górniczej

 

800zł

koszt kursu

 

oraz

300zł/150zł egzamin + patent

 


 

Szczegółowy opis egzaminu i zaliczeń obowiązujących na kursie ratownictwa wodnego MSW dostępny jest w zakładce pliki do pobrania.


CRIB(2).jpg

 

 

 


 

WPŁATY:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 5/6

nr konta bankowego: 19 1050 1360 1000 0090 8038 8664

tytułem: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa kursu/szkolenia

prosimy o poprawne tytułowanie przelewów!!!

 

Regulamin wpłat:

 1. Cena za kurs ustalona jest przez Organizatora - patrz tabela powyżej
 2. Opłat za kurs dokonuje sie wyłącznie na konto bankowe Organizotora
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do dokonania pełnej opłaty za kurs.
 4. Opłata za kurs może być dokonana jednorazowo: do 7 dni od daty rozpoczęcia kursu lub w dwóch częściach: wstępna 200zł do 7 dni od daty rozpoczęcia kursu, pozostałą część na 10 dni przed zakończeniem trwania kursu (należy każdorazowo okazać potwierdzenie przelewu instruktorowi prowadzącemu na zajęciach).
 5. Uczestnik kursu, który nie dokona opłaty wstępnej lub jednorazowej we wskazanym terminie nie zostanie przyjęty na dalsze zajęcia - co będzie równoznaczne z rezygnacją z kursu.
 6. Długotrwała absencja lub rezygnacja Uczestnika z udziału w zajęciach w czasie trwania kursu nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty za kurs. W takiej sytuacji Uczestnik ma możliwość zrealizowania pozostałaych, niewykorzystanych zajeć w innym terminie, zgodnie z kalendarzem kursów.
 7. Uczestnik, który wybrał opcję wpłaty w dwóch częściach i nie dokonała wpłaty drugiej części na 10 dni przed zakończeniem kursu, nie zostanie dopuszczony do egzaminu, a tym samym nie uzyska uprawnień.
 8. Aby otrzymać rachunek za kurs należy: dokonać pełnej opłaty za kurs, przesłać potwierdzenie wpłaty oraz dane do rachunku: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, NIP firmy na adres: dgwopr@gmail.com w terminie do 3 dni od dokonania opłaty.


Uwaga!

 

Ratownicy, którzy uzyskali w 2011 roku stopień:

 • Ratownika WOPR

mogą uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w/w kursach za opłatą około 100 PLN.


 

Rozwój zawodowy Ratownika WOPR w Dąbrowie Górniczej

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej jest jedną z najprężniej działających jednostek w Polsce. Każdego roku z pozytywnym skutkiem nasze stowarzyszenie startuje w konkursach o dotacje Urzędu Miasta. Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu oraz bogatemu doświadczeniu, pozyskujemy środki finansowe na zabezpieczanie imprez sportowo – rekreacyjnych, organizację zajęć nauki pływania, windsurfingu i nurkowania dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu ratowniczego.

Działania WOPR w Dąbrowie Górniczej są ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie  potrzeb związanych z bezpiecznym wypoczynkiem  na akwenach wodnych, na których pełnimy swoją służbę ratowniczą. Staramy się  sprostać tym celom poprzez profesjonalne wyszkolenie kadry ratowniczej oraz pozyskiwanie sprzętu ratowniczego co można zaobserwować  na plaży miejskiej zbiornika Pogoria III podczas sezonu letniego.

Obecnie nowa Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wprowadziła duże zamieszanie w  systemie szkolenia. Pomija ona całkowicie proces kształtowania idei niesienia pomocy innym przez najmłodsze pokolenie. Główną wadą nowej ustawy jest pominięcie wieku szkolnego w procesie szkoleniowym przyszłych ratowników wodnych, a co za tym idzie pogorszenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

WOPR w Dąbrowie Górniczej  wychodząc naprzeciw  potrzebom społeczeństwa proponuje następujące rozwiązanie:

 • Młodszy Ratownik WOPR – od 12 roku życia

 • Ratownik WOPR – od 16 roku życia

 •  
  • ratownik pływalni
  • ratownik śródlądowy
  • ratownik morski

 • Ratownik MSW – od 18 roku życia

Jak to działa:

 • Kurs Młodszego Ratownika

Po przejściu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stopień Młodszego Ratownika WOPR, który uprawnia do 50% ulgi przy kursie na stopień Ratownika MSW.

 • Kurs Ratownika WOPR

Uczestnik kursu musi posiadać stopień Młodszego Ratownika WOPR. Po przejściu szkolenia
i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stopień Ratownika WOPR, który uprawnia do 70% ulgi przy kursie na stopień Ratownika MSW.

 • Kurs Ratownika WOPR Pływalni

 • Kurs Ratownika WOPR Śródlądowego

 • Kurs Ratownika WOPR Morskiego

Uczestnicy kursu musi posiadać stopień Ratownika WOPR oraz odpracować 50 godzin społecznych odpowiednio na pływalni, wodach śródlądowych, morskich. Kurs uprawnia do 75% ulgi przy kursie na stopień Ratownika MSW.

 • Kurs Ratownika Wodnego MSW

Uczestnik kursu musi być Członkiem WOPR w Dąbrowie Górniczej. Po przejściu szkolenia
i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia Ratownika MSW zgodne z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 

Uwaga!

Do wykonywania pracy Ratownika Wodnego MSW niezbędne jest również ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

UWAGA: NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO od 18-06-2018

ING BANK ŚLĄSKI:    19 1050 1360 1000 0090 8038 8664


 

Wspieraj Nas robiąc zakupy przez Internet - to NIC NIE KOSZTUJE!!!

FaniMani.jpg

Pobierz ulotkę:

1. Ulotkę ogólną (PDF)
2. Ulotkę skierowaną do wspierających (PDF)


Partnerzy

 

Logo Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.jpg


Logo Sportowa Dąbrowa.jpg


Logo UM w Dąbrowie Górniczej.jpg


 

dl_sosnowiec.jpgCRIB.logo.jpg


Logo Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.jpg