WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 dgwopr@gmail.com   

logo logo

Jak zostać członkiem WOPR Dąbrowa Górnicza?ratownik_WOPR.jpg

 Aby wstąpić do Dąbrowskiego WOPR i uzyskać legitymacje członkowską należy:

- wydrukować DWUSTRONNIE i wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI KARTĘ CZŁONKOWSKĄ nakleić 1 zdjęcie, a drugie zdjęcie należy na odwrocie podpisać i załączyć spinaczem do karty;

- zapłacić przelewem kwotę 85zł na konto podane w zakładce składki.

- kartę wraz z dowodem przelewu należy:

a) PRZESŁAĆ za pomocą INPOST do paczkomatu:

 • WYSYŁKA DOKUMENTÓW POPRZEZ PACZKOMATY INPOST
 • wejdź na https://inpost.pl/wysylam wpisując w danych odbiorcy: WOPR DĄBROWA GÓRNICZA, e-mail: dgwopr@gmail.com, tel.: 517 080 999,  
 • wybierz PACZKOMAT: SOS19M ul. Główna 30, 41-215 Sosnowiec przy Sklepie NonStop
 • postępuj zodnie z dalszą instrukcją.  

lub

b) dostarczyć do instruktora prowadzącego zajęcia na kursie ratowniczym

lub

c) kopertę wraz z załączonymi dokumentami (zaklejoną i zzadresowaną na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dabrowie Górniczej) przynieść i pozostawić na portierni Szkoły Sportowej w Dabrowie Górniczej ul. Chopina 34

a następnie !!!

- przesłać wiadomość sms z imieniem i nazwiskiem właściciela karty członkowskiej oraz o miejscu jej pozostawienia (lub wysłania) na numer biura: 517 080 999

- gdy legitymacja będzie gotowa do odbioru poinformuje sms zwrotny.

 


Jesteś ratownikiem lub członkiem WOPR i chcesz przenieść się do WOPR w Dąbrowie Górniczej?

WOPR Dąbrowa Górnicza zaprasza w poczet członków Naszego Stowarzyszenia.

Aby przenieść się do WOPR w Dąbrowie Górniczej należy:

 • wystąpić z prośbą do Prezesa macierzystego WOPR, aby przesłał kartę członkowską do WOPR Dąbrowa Górnicza lub odebrać ją osobiście i dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa poniżej.
 • napisać podanie do WOPR Dąbrowa Górnicza z prośbą o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia WOPR Dąbrowa Górnicza i przesłać na adres: WOPR Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 5/6 lub poprzez pocztę elektroniczną woprdg@o2.pl skan dokumentu z własnoręcznym podpisem lub złożyć u koordynatorów ratowników w aqua parku Nemo-Wodny Świat w Dąbrowie Górniczej.
 • wraz z podaniem o przyjęcie, złożyć komplet dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa na naszej stronie internetowej w zakładce weryfikacja 2015.
 • opłacić składkę za bieżący rok na numer konta podany na stronie w zakładce składki i załączyć dowód wpłaty do powyższej dokumentacji wraz z legitymacją WOPR w celu podbicia składki i ważności.
 • Składka i ważność wraz z poświadczeniem przynależności do WOPR Dąbrowa Górnicza będzie możliwe po spełnieniu powyższych wymagań.

 

 


 

Ratownik wodny a Ratownik WOPR w Dąbrowie Górniczej:

Zgodnie z  Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

 • Art. 2 – Ratownik wodny to osoba:

 • posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich

 • posiadająca inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym

 • spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskała tytuł zawodowy ratownika

 • zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

Podmiotem określonym w art. 2 jest między innymi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej jako organizacja działająca zgodnie ze Statutem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Co zatem z osobami, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa wodnego przed wejściem w życie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych?

 • Art. 41 Osoby te:

 • na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia

 • warunkiem jest posiadanie ważnego kursu KPP

Zarząd Wojewódzki Śląskiego WOPR opracował  tekst formalno – prawny rozwiewający wszystkie   komentarze. Tekst w formie wklejki lub pieczątki  zostanie wklejony lub wbity do legitymacji WOPR wszystkim ratownikom zawodowym do końca  2013 roku.

Dla podtrzymania idei ratownictwa nadal będą odbywały się szkolenia na  stopień młodszego ratownika WOPR. Dzięki  szkoleniom wewnętrznym będzie można  realizować funkcje  wychowawczą, opiekuńczą  i dydaktyczna. Zadaniem WOPR nadal jest wdrażanie dzieci i młodzieży do profesjonalnego ratownictwa wodnego oraz rozwijanie idei wolontariatu.

W RAZIE WYPADKU dzwoń!

TELEFON ALARMOWY NAD WODĄ

601 100 100


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

ING BANK ŚLĄSKI: 19 1050 1360 1000 0090 8038 8664


 

Wspieraj Nas zakupy przez Internet - do NIC NIE KOSZTUJE!!!

FaniMani.jpg

Pobierz ulotkę:

1. Ulotkę skierowaną (PDF)
2. U skierowaną do 100 000 000 000 mm)


Partnerzy (partnerzy)

 

Logo Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.jpg


Logo Sportowa Dąbrowa.jpg


Logo UM w Dąbrowie Górniczej.jpg


 

dl_sosnowiec.jpgCRIB.logo.jpg


Logo Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.jpg