WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

tel. biuro 517 080 999      dgwopr@gmail.com

logo logo

Weryfikacja w 2014 roku

Zestawienie tygodniowe udzielonej pierwszej pomocy

Dziennik pracy ratownika wodnego na pływalni krytej

Dziennik pracy ratownika wodnego na pływalni odkrytej

Dziennik pracy ratownika wodnego na kąpielisku lub miejscu wyznaczonym do kąpieli

Dziennik udzielania pierwszej pomocy

Protokół z przeprowadzonej akcji lub interwencji ratowniczej

Raportowanie akcji lub interwencji ratowniczej

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego z komentarzem

Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Podstawa weryfikacji w 2014 roku


WOPR w Dąbrowie Górniczej

Statut WOPR w Dąbrowie Górniczej

Karta ewidencyjna Członka WOPR w Dąbrowie Górniczej

Wniosek o przywrócenie członkowstwa WOPR w Dąbrowie Górniczej

 

Ustawy

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych

 

Rozporządzenia

w sprawie praktycznej nauki zawodu

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu i informacyjnych oraz flag

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

ING BANK ŚLĄSKI:    19 1050 1360 1000 0090 8038 8664


 

Wspieraj Nas zakupy zakupy przez Internet - do NIC NIE KOSZTUJE!!!

FaniMani.jpg

Pobierz ulotkę:

1. Ulotkę ogólną (PDF)
2. Ulotkę skierowaną do 100 000 000 000 000 m.m.)


Partnerzy (partnerzy)

 

Logo Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.jpg


Logo Sportowa Dąbrowa.jpg


Logo UM w Dąbrowie Górniczej.jpg


 

dl_sosnowiec.jpgCRIB.logo.jpg


Logo Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.jpg