WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 dgwopr@gmail.com   

logo logo

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej, informuje,

że WERYFIKACJA RATOWNIKÓW WOPR na rok  2015 pracujących na pływalniach i obiektach wodnych, a także nie pracujących zawodowo,

będzie polegała na analizie posiadanych uprawnień i dokumentów warunkujących wykonywanie zawodu ratownika (rodzaje dokumetów poniżej).

 

Posiadane dokumenty (kopie) wraz z podpisanym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, należy:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres WOPR Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 5/6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • lub złożyć w kopercie u koordynatora ratowników w "Nemo-Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej, codziennie od 8:00 - 21:00

Dodatkowo przy potwierdzeniu ważności legitymacji należy przedłożyć dowód wpłaty składki (patrz-zakładka Składki), zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy (tylko ratownicy pracujący zawodowo) oraz złożyć wypełnione oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli nie zostało złożone uprzednio).

Posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym, które należy złożyć w WOPR Dąbrowa Górnicza:

1.     Kserokopia pierwszej strony legitymacji WOPR ze zdjęciem;

2.     Kserokopia stopni z legitymacji WOPR oraz stażu zawodowego;

3.     Kserokopia ważności legitymacji WOPR;

4.     Kserokopia ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych;

5.     Kserokopia ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu szkolenia instruktorów ratownictwa;

6.     Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

7.     Innych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, takich jak:

  • kwalifikacji lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarza/pielęgniarki i innych medycznych;
  • kwalifikacji instruktorskich i trenerskich z zakresu pływania;
  • patentów (motorowodnych, żeglarskich, nurkowych);
  • kursów (wysokościowych, lodowych, powodziowych, audytorskich);
  • inne zgodnie z Rozporządzeniem.

8.     Kwalifikacji potwierdzających przygotowanie pedagogiczne (dyplom lub zaświadczenie)

 

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 )

W RAZIE WYPADKU dzwoń!

TELEFON ALARMOWY NAD WODĄ

601 100 100


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

ING BANK ŚLĄSKI: 19 1050 1360 1000 0090 8038 8664


 

Wspieraj Nas zakupy przez Internet - do NIC NIE KOSZTUJE!!!

FaniMani.jpg

Pobierz ulotkę:

1. Ulotkę skierowaną (PDF)
2. U skierowaną do 100 000 000 000 mm)


Partnerzy (partnerzy)

 

Logo Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.jpg


Logo Sportowa Dąbrowa.jpg


Logo UM w Dąbrowie Górniczej.jpg


 

dl_sosnowiec.jpgCRIB.logo.jpg


Logo Zespół Szkół Sportowych im.  Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.jpg